Elev/foresatt / Lånekassen

Lånekassen

Publisert 05.08.2016 09:08,
Sist oppdatert 05.08.2016 09:10

Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskrift for tildeling av utdanningsstøtte for 2016–2017. Her er en oversikt over de viktigste endringene for elevene.

Lånekassa

Foreldre til elever under 18 år skal signere avtalen om støtte

Slik det er i dag, må både forelder og elev signere avtalen om støtte når eleven er under 18 år, uavhengig av om eleven bare får stipend, eller stipend og lån. Nytt fra neste undervisningsår er at bare forelder/verge skal signere hvis eleven bare får stipend. Får eleven lån, skal fortsatt både eleven og en forelder/verge signere avtalen.

...