Elev/foresatt / Selvstendig studiearbeid

Selvstendig studiearbeid

Publisert 19.05.2016 13:56,
Sist oppdatert 04.08.2016 15:00

Her finner du informasjon og søknadskjema til selvstendig studiearbeid.

Selvstendig studiearbeid:

Organisert studiearbeid, selvstendig studiearbeid og skoleadministrativt arbeid, f.eks. elevrådsarbeid, allmøte for elevene (avholdt etter opplæringsloven § 11-6), regnes ikke som fravær, jf. forskrift til opplæringsloven §§ 3-47 syvende ledd og 1-4a. Det er en forutsetning at slikt arbeid skal være godkjent av skolen/faglærer. Dersom arbeidet ikke er avtalt med skolen/faglærer, vil også dette være å regne som fravær.

Når elevene søker om selvstendig studiearbeid for f.eks. våronnkjøring skal kompetansemålene som legges til grunn avgjøre om søknad godkjennes eller ikke. Våronnkjøring o.l kan kun legges til øvingsdager og du kan maks ta ut 5 slike dager.

Søknad skal godkjennes av faglærer før eleven sender til rektor for endelig godkjenning.

Ved søking om selvstendig studiearbeid i programfagene godkjennes kun dager med programfag på timeplanen.

Det betyr at når elevene jobber med selvstendig studiearbeid organisert av skolen skal ikke fravær føres. I søknaden skal det komme tydelig frem hvilke kompetansemål elevene jobber mot i perioden. Lærer skal kunne vurdere arbeidet som utføres. Selvstendig studiearbeid likestilles med utplassering.