Elevsider / Retningslinjer for russefeiring

Retningslinjer for russefeiring

Publisert 07.01.2016 11:16,
Sist oppdatert 07.01.2016 11:23

Målsetningen med retningslinjene er at flere avgangselever skal fullføre og bestå eksamen, og at andre uheldige konsekvenser av russefeiringen unngås.

  1. Alle russeaktiviteter på skolen skal fremme et godt skolemiljø etter opplæringsloven kapittel 9A, og godkjennes på forhånd av skolens ledelse.
  2. Skolens arealer skal ikke benyttes til kommersiell aktivitet. Skolen tillater dermed ikke besøk av selgere eller utplassering av reklame. Russestyret kan allikevel etter avtale med skolen gis tillatelse til å administrere felles bestillinger innen gitte rammer.
  3. Kjøp og salg av russeeffekter er et privatrettslig forhold mellom den enkelte og selger. Varer må sendes til den enkeltes private adresse, varer sendt til skolen returneres for utsenders kostnad.
  4. Russ kan i likhet med andre privatpersoner/grupper søke om å få leie skolens lokaler til revytrening eller lignende utenfor skoletiden. Det er opp til skoleledelsen å avgjøre slike søknader.
  5. Bruk av skolens uteområde utenom skoletiden til russearrangementer skal avtales med skolen på forhånd. Alkoholbruk m.v. tillates ikke.
  6. Russebusser kan ikke parkeres på skolen uten særskilt tillatelse.
  7. “Terrordager” og lignende er totalforbudt.
  8. Skolereglementet og straffeloven gjelder uten unntak også for russen. Det presiseres at skolereglementet også gjelder for skoleveien og skoleturer.

Den enkelte skole legger opp til informasjon og dialog om retningslinjene med elever og foreldre, med støtte fra eksterne samarbeidspartnere (politi, helsevesen, trafikkmyndigheter). Det er utarbeidet en felles informasjonsfolder som benyttes i dette arbeidet.

russ