Foreldremøte!


Foreldremøte!

Husk foreldremøte onsdag 04.10 kl. 1800 i gymsalen for alle foresatte.

Foreldremøte!

Felles info fra 18-19. Klassevise møter fra kl. 19. Årsmøte i FAU avholdes kl. 1730. Enkel bevertning. Påmelding skjer via post.jonsberg.vgs@hedmark.org innen mandag 02.10.