Innovasjonscamp på Jønsberg


Innovasjonscamp på Jønsberg

Jønsberg  arrangerte innovasjonscamp 14. og 15. september, der kreativitet og innovasjon står i fokus. Arrangementet foregår sammen med Solør vgs avd/Sønsterud. Tema er "verdiskaping i jordbruk og skogbruk i framtida med fokus på Bioenergi".

Innovasjonscamp på Jønsberg

DSC_0017

Vi arrangerer i samarbeid med Ungt Entrepenørskap og bidrag fra  Bondelaget, Heidner, og Hedmark landbrukskontor. Dag to foregår i Vikingskipet på Midt i matfatet, der det blir premiering av beste innovasjon.

DSC_0020

DSC_0023

DSC_0029

1

2

3

4