Nye radonmålinger uke 6 og 7


Nye radonmålinger uke 6 og 7

Eiendom og Innkjøp skal i gang med nye radon-målinger av eide bygg i fylkeskommunen. Radonnivået i bygg kan endres over tid, fordi det kan oppstå nye sprekker/riss i byggene og hvor radon på nytt kan sive inn  i byggene. Statens strålevern anbefaler derfor at det gjennomføres målinger jevnlig. Alle bygg med varig opphold vil bli målt, også våre helt nye bygg.

Nye radonmålinger uke 6 og 7

Eiendom setter ut måleutstyr i klasserom og bygg ellers.  Det er svært viktig at slik at måleutstyret får henge/ligge i fred i måleperioden.