Nytt regelverk om skolemiljø og mobbing


Nytt regelverk om skolemiljø og mobbing

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø og mobbing. Skolene har en plikt til å informere elever og foreldre om rettigheter elevene har til et trygt og godt skolemiljø. 

Nytt regelverk om skolemiljø og mobbing

Her finner dere informasjon om hva dere må informere foreldre og elever om: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/

På denne siden finner dere

  • En power-point-presentasjon som kan vises på foreldremøter. Denne inneholder en kort oppsummering av regelverket.
  • En plakat som forteller elever om nytt regelverk mot mobbing.
  • Et informasjonsskriv dere kan dele ut til foreldre.