Om skolen

Om skolen

Publisert 04.10.2011 11:18,
Sist oppdatert 18.02.2015 13:20

Hoest-Joensberg_imagelarge

Jønsberg videregående skole

Jønsbergvegen 272,

2335 Stange

62 58 12 24

jonsberg@hedmark.org

http://www.jonsberg.vgs.no/

Jønsberg vgs er en videregående skole med utdanningsprogram naturbruk, teknikk og idustriell produksjon og påbygging til generell studiekompetanse. Skolen er landets eldste landbruksskole og ble etablert i 1847.

Skolen har 250 elevplasser og ligger i Stange kommune, like sør for Hamar.
Skoledagene er svært varierte med god veksling av læringsaktiviteter ute og inne, mellom programfag og fellesfag. I løpet av en skoleuke arbeider elevene i ulike gruppestørrelse, med ulike metoder og aktiviteter tilpasset tema. Det kan være alt fra praktisk husdyrstell, traktorvedlikehold, forberedelse av hundeutstilling, refleksjonsnotat etter fisketur, loggføring i prosjektarbeid, regnskapsanalyser i ungdomsbedrift, internettsøk i samfunnsfag til tolking av noveller, for å nevne noe.

Kunnskapsløftet gir gjennom faget prosjekt til fordypning elevene store muligheter til kunnskaper, ferdigheter og innsikt i tema de er spesielt interessert i.  Skolens gardsbruk er allsidig drevet med storfe, mjølk- og kjøttproduksjon, økologisk svin- og sauebesetning, egne hester, og avdeling for sports- og familiedyr. Planteproduksjonen er korn, gras, poteter og grønnsaker, samt prydvekster i drivhus. Skolen har også verksteder med tre- og metallavdeling og flere maskinhaller. Alt dette er viktige læringsarenaer sammen med skog og utmarksarealer.

Jønsberg vgs har internat. Internatbygningen er fortsatt et landemerke på Hedemarken, godt synlig fra E6, og ble bygget i 1913. Skolen er bærer av mye gammel kultur og tradisjon, samtidig som den er i stadig endring og er utviklingsorientert. Høsten 2006 vedtok Fylkestinget i Hedmark skolens generalplan. Se også skolens årsmelding, utviklingsplan og pedagogisk plattform.