Om skolen / Ansatte

Ansatte

Publisert 10.04.2012 13:15,
Sist oppdatert 20.12.2017 08:45

 

Navn Mobilnummer Stillingbetegn. E-post.
Bergum, Linda 900 66 745 Lærer linda.bergum@hedmark.org 
Bjørge, Anne Ragnhild 906 083 80 Gartner/Lærer anne-ragnhild.bjorge@hedmark.org 
Bratlien, Stener 950 31 085 Fagarbeider stener.bratlien@hedmark.org 
Danielsberg, Gøran 977 40 830 Avdelingsleder gard og skog goran.danielsberg@hedmark.org 
Dillerud, Liv Berit Lauvik 476 12 835 Kantinemedarbeider livdil@hedmark.org 
Dillerud, Sissel 907 48 492 Internatassistent sissel.dillerud@hedmark.org 
Dybdahl, Eli Grøntoft 915 55 293 Lærer elidyb@hedmark.org 
Enger, Erik 958 26 292 Lærer erieng@hedmark.org 
Erichsen, Anne Budde 917 71 904 Lærer anne.erichsen@hedmark.org 
Filseth, Elin Marie 909 79 780 Lærer elin.filseth@hedmark.org 
Flaaseth, Bjørn Olav 405 48 150 Lærer/Elevveileder bjorn.olav.flaaseth@hedmark.org 
Fossum, Ingalill 950 54 788 Elevveileder ingalill.fossum@hedmark.org 
Frodahl, Morten 979 78 478 Lærer morten.frodahl@hedmark.org 
Grieken, Anna Martha van 911 29 928 Lærer anngri@hedmark.org 
Handeland, Torunn 906 76 495 Lærer torunn.handeland@hedmark.org 
Hansen, Vivi 977 74 998 Renholder vivi.hansen@hedmark.org 
Haraldsen, Elin Lundem 472 77 107 Renholder elihar1@hedmark.org 
Haug,Marianne 980 33 836 Elevveileder marhau@hedmark.org 
Husås, Dagfinn Stangeland 482 45 623 Lærer daghus@hedmark.org 
Høgberget, Tommy 911 38 416 Lærer tommy.hogberget@hedmark.org 
Høye, Magnus 990 29 976 Studieleder magnus.hoye@hedmark.org 
Håkensveen, Camilla 404 92 895 Renholdsleder camhaak@hedmark.org 
Karlsen, Robin Fjeld 918 64 348 Lærer robin.fjeld.karlsen@hedmark.org
Kippersund, Sjur 415 79 780 Elevveileder sjur.kippersund@hedmark.org 
Lauritsen, Odd Steinar 482 11 740 Lærer/IKT ansvarlig odd.lauritsen@hedmark.org 
Liahagen, Herbjørn 915 65 904 Lærer herli@hedmark.org 
Lie, Gunder Søsveen 977 67 849 Vaktmesterassistent gunlie@hedmark.org
Lombnæs, Inger Helene 907 69 818 Lærer inger.helene.lombnaes@hedmark.org 
Lunde, Renate Christiansen 976 04 097 Rektor renate.lunde@hedmark.org 
Mikaelsen, Mona 918 05 779 Lærer/rådgiver mona.mikaelsen@hedmark.org 
Mikkelsen, Gry Bøe 62 58 12 24 Kontor gry.boe.mikkelsen@hedmark.org
Moen, Gunnhild 470 21 100 Lærer gunmoe@hedmark.org 
Myhra, Jane 984 02 333 Kantinemedarbeider janmyh@hedmark.org 
Myren, Bjørn Olav 995 47 730 Lærer bjoemyr1@hedmark.org 
Mytting, John Martin 917 27 933 Lærer john.mytting@hedmark.org 
Nylend, Anders Erik 414 37 165 Fagleder anders.nylend@hedmark.org 
Olberg, Ellen Kristine 976 91 827 Lærer/rådgiver ellen.olberg@hedmark.org 
Olsrud, Elin 917 57 920 Avdelingsleder service elin.olsrud@hedmark.org 
Orlic, Igor 942 63 160 Kontor igor.orlic@hedmark.org 
Petersen, Jan Karl 450 37 131 Lærer jan.petersen@hedmark.org 
Rasen, Randi Berg 990 18 296 Lærer/rådgiver randi.rasen@hedmark.org 
Ringen, Bjørg Karin 926 67 305 Lærer bjorin@hedmark.org 
Røed, Gunhild Mathea 924 89 896 Elevveileder gunroee@hedmark.org 
Sjøenden, Mai Gunn 980 81 779 Kantineleder mai.sjoenden@hedmark.org 
Sjøli, Laila Rosenborg 412 42 629 Lærer laila.sjoli@hedmark.org 
Skinlo, Randi 909 85 721 Elevveileder randi.skinlo@hedmark.org 
Skåden, Hans Remi 948 88 399 Vaktmester hans.skaden@hedmark.org 
Solhaug, Morten 918 02 172 Elevveileder morsol@hedmark.org 
Sserunjogi, George Kitogo 998 60 381 Elevveileder george.sserunjogi@hedmark.org 
Stensrud, Knut Olav 906 39 925 Lærer knust@hedmark.org 
Stensrud, Larisa 998 53 405 Renholder larisa.stensrud@hedmark.org 
Storsveen, Bjørn Arild 905 11 942 Lærer bjorn.storsveen@hedmark.org 
Sunde, Anita Karina 958 31 377 Studieleder anita.sunde@hedmark.org 
Sunde, Ola Andreas 917 51 743 Lærer ola.andreas.sunde@hedmark.org 
Søgård,Bjørn Ivar 950 68 430 Lærer bjoesoeg1@hedmark.org 
Sørensen, Ida 924 47 293 Lærer ida.sorensen@hedmark.org 
Teigen, Malin 482 11 011 Lærer malin.teigen@hedmark.org 
Thunes, Lene 476 67 442 Fagkonsulent landbruk lene.thunes@hedmark.org 
Tolfsen, Nina  920 23 424 Lærer (permisjon) nintol@hedmark.org 
Torgunrud, Astrid 947 87 388 Helsesøster astrid.torgunrud@stange.kommune.no 
Vangli, Tore 909 17 735 Elevveileder tore.vangli@hedmark.org 
Vingdal, Magne 988 78 784 Lærer magne.vingdal@hedmark.org 
Våge, Arne Erik 908 25 661 Lærer arne.erik.vage@hedmark.org 
Wiker, Christian Hagen 957 52 928 IKT-lærling christian.hagen.wiker@hedmark.org 
Wold, Heidi Merete Rogstad 924 67 179 Lærer heiwol@hedmark.org 
Østby, Gerd 911 26 243 Renholder gerd.oestby@hedmark.org 
Østerås, Maria 414 01 474 Lærer (permisjon) maria.osteras@hedmark.org 
Østmo, Leif Morten 413 21 577 Fagarbeider leif.morten.ostmo@hedmark.org