Skolens tilbud / Landbrukskurs for voksne

Kontaktpersoner

Anita Karina Sunde

Studieleder undervisning

Tlf: 62581200

Mob: 95831377

send e-post

 

Landbrukskurs for voksne

Publisert 30.01.2013 12:51,
Sist oppdatert 28.03.2017 09:03

Jønsberg VGS tilbyr landbrukskurs for voksne med 15 elevplasser høsten 2017. Søknadsfrist 18. april.

Målgruppen for kurset er bønder og andre som har behov forutdanning i landbruksfag/naturbruk. Faginnholdet er noe redusert i forhold til agronomutdanningen. Studiet er bygd på samlinger, egenstudier og oppgaveløsning og tar for seg felles programfag for VG2 og VG3.

Traktor

Kursets innhold

Undervisningen er lagt opp etter læreplanene for fellesprogramfag for VG2 landbruk og gartnernæring og VG3 Landbruk.

1. året fullføres VG2 fagene produksjon og tjenesteyting ogforvaltning og drift. Læreplaner første året: Programoråde for landbruk og gartnernæring -Læreplan i felles programfag VG 2

2. året er det VG3 fagene plante- og husdyrproduksjon, utmark og kulturlandskap og gardsdrift. Læreplaner andre året: Programområde forlandbruk - læreplan i felles programfag Vg3

Korn

Organisering

Studiet går over 2 år med til sammen 18 samlinger på fredag og lørdag. På fredag foregår undervisningen fra Kl 09.00 – 18.00 (10 undervisningstimer) og på lørdag foregår undervisningen fra kl 09.00 – 16.00 (8 undervisningstimer). Dette utgjør totalt 162 undervisningstimer per år. De resterende timene som er fastsatt i læreplanene er selvstudium og oppgavebesvarelser på læringsplattformen It’s learning.

Lærerne som har ansvaret for de forskjellige delene av kurset legger ut informasjon, oppgaver og gir tilbakemeldinger/vurdering på It’s Learning. Oppgavene leveres på læringsplattformen.

Oppgaver, prestasjoner i undervisningen og prøver danner grunnlaget for standpunktvurdering.

Eksamen gjennomføres i henhold til fastsatte læreplaner.

Elevene må selv skaffe bøker og disponere PC med internettilgang.

Gris

Inntakskrav:

 • Fylt 25 år i inntaksåret
 • Bosatt i Hedmark
 • Aktiv bonde, arbeider innen landbruk/naturbruk,har planer om ta over gård eller skal jobbe innen landbruk/naturbruk og andresom har behov for utdanningen.

Prioritering ved oversøking:

 1. De som har et arbeidsforhold/driver i landbruksnæringen
 2. De som har gard eller jobb innen næringen som venter på dem
 3. De som har ønsker/planer om et yrke innen naturbruk/landbruk
 4. Andre

Innen for hver gruppe vil søkerne bli rangert etter alder.

Søknadsfrist 18.04.17

Søkning foregår på www.vigo.no

 • velg «Voksenopplæring /Realkompetansevurdering»
 • logg deg inn på den elektroniske søknaden ved bruk av MinID
 • fyll inn kontaktinformasjon, tidligere utdanning og praksis
 • huk av for at du ønsker opplæring
 • velg Landbruk som ønsket sluttkompetanse
 • i kommentarfeltet skriver du at du søker landbrukskurset for voksne på Jønsberg, her skriver du også hvorfor du ønsker denne utdanningen.
 • den elektroniske søknaden sendes til Senter for voksnes læring i Hamarregionen

Ku 2

 

Kompetansebevis deles ut etter fullført kurs.

For å få vitnemål som agronom må det i tillegg dokumenteres kompetanse tilsvarende: VG1 Naturbruk, fellesfagene VG2, prosjekt til fordypning VG2 og programfag til valg VG3. I disse fagene kan du realkompetansevurderes eller avlegge privatisteksamen.