Skolens tilbud / Naturbruk

Kontaktpersoner

Anita Karina Sunde

Studieleder undervisning

Tlf: 62581200

Mob: 95831377

send e-post

 

Naturbruk

Publisert 04.10.2011 13:04,
Sist oppdatert 13.01.2016 22:07

Med naturbruk menes praktisk bruk av naturen i næring og livsutfoldelse. 

...

Naturbruk omfatter stell av levende dyr og planter, høsting og fangst, produksjon av mat og andre varer, bearbeiding av råvarer, produksjon av tjenester og opplevelser knyttet til natur, og forvaltning av naturressurser. Yrkesutøvere innen naturbruk kan arbeide i store og små foretak eller være selvstendig næringsdrivende. Arbeidsplassene er fordelt over hele Norge, og naturbrukskompetanse er også etterspurt i internasjonal sammenheng. Naturbruk er en bærebjelke og grunnlag for bosetting, sysselsetting og verdiskapning.

          

Som elev ved naturbruk på Jønsberg videregående skole vil du få ulike muligheter til å velge det du er interessert i. Vi kan tilby ulike profiler retta mot landbruk og nisjenæringer på både vg1, vg2 og etterhvert vg3.

allsidig landbruk 2

...

skog

...

Allsidig landbruk – gir deg en bred kompetanse innenfor det tradisjonelle landbruket. Muligheter for fordypning mot skogbrukhusdyrbruk og planteproduksjon.

Hund - friluftsliv

Friluftsliv – gir deg en grunnkompetanse i tradisjonelle landbruksfag med en bred kompetanse innenfor friluftsliv. Det enkle friluftsliv vektlegges med turer og overnatting til alle årstider. Jakt, fiske, kajakk og turisme er andre tema.

...

Profil hund

Hund - gir deg en grunnkompetanse i tradisjonelle landbruksfag med en bred kompetanse innenfor hund. Kommunikasjon, stell og ulike bruksområder for hund vektlegges.

...

58077_MhRi6yVsJE

Sports- og familiedyr - gir deg en grunnkompetanse i tradisjonelle landbruksfag med en bred kompetanse innenfor sports og familiedyr. Kunnskap om ulike dyreslag og stell vektlegges. Bruk av dyra knyttes opp mot «Inn på tunet» og samarbeid med vårt nærmiljø.

...

hest 2 - Kopi

Hest - gir deg en grunnkompetanse i tradisjonelle landbruksfag med en bred kompetanse innenfor hest. Kompetanse innenfor hest er knytta til bruk og stell som en del av en profesjonell yrkesutøvelse.

...

For alle våre profiler bruker vi ungdomsbedrift som metode på vg2. Dette for å belyse for våre elever ulike muligheter til å skape sin egen arbeidsplass.