Skolens tilbud / Naturbruk / Fag og timefordeling

Kontaktpersoner

Anita Karina Sunde

Studieleder undervisning

Tlf: 62581200

Mob: 95831377

send e-post

 

Fag og timefordeling

Publisert 06.01.2012 13:20,
Sist oppdatert 23.12.2015 09:54

VG1 Naturbruk
1. Fellesfag 12 timer/uke
· Norsk 2 t/u
· Engelsk 3t/u
· Matematikk – praktisk eller teoretisk 3t/u
· Naturfag 2t/u
· Kroppsøving 2t/u

2. Felles programfag 17 timer/uke
· Naturbasert aktivitet 5t/u
· Naturbasert produksjon 12t/u

3. Prosjekt til fordypning (PTF) 6 timer/uke- flere kombinasjonsmuligheter
· Naturfag 3t/u – i kombinasjon med 3 timer av nedenfor
· Jordbruk 6t/u
· Husdyrbruk 6t/u
· Sports- og familiedyr 6t/u
· Friluftsliv 6t/u

...

VG2 Naturbruk - landbruk og gartnernæring
1. Fellesfag 9 timer/uke 

· Norsk 2 t/u
· Engelsk 2t/u
· Samfunnsfag 3t/u
· Kroppsøving 2t/u

2. Felles programfag 17 timer/uke
· Forvaltning og drift 7t/u
· Produksjon og tjenesteyting 10t/u

3. Prosjekt til fordypning (PTF) 9 timer/uke- flere kombinasjonsmuligheter
· Biologi 5/tu – fellesfag og studiespesialiserende
· Jordbruk/teknikk 4t eller 5 t/u
· Husdyrbruk 4 eller 5t/u
· Sports- og familiedyr 4t eller 5t/u
· Skogbruk 4t eller 5t/u
· Friluftsliv 4t eller 5t/u
· Økologisk landbruk 4t eller 5 t/u
· Hest 4t eller 5t/u
· Utplassering 4t eller 5t/u

...

VG3 Landbruk
Fellesfag
Kroppsøving 2 t/u
Felles programfag
Plante- og husdyrproduksjon 12 t/u
Utmark og kulturlandskap 5 t/u
Gårdsdrift 6 t/u
I tillegg må elevene velge to valgfrie programfag på totalt 10 t/u:
· Økologisk Landbruk 5 t/u
· Økonomi og driftsledelse 5 t/u
· Traktor og maskiner 5 t/u

...

VG3 Naturbruk – studieforberedende
Inntakskrav er alle VG2 i utdanningsprogrammet.
1. Fellesfag 25 timer/uke
· Norsk 10 t/u
· Matematikk – praktisk eller teoretisk 5 t/u
· Naturfag 3t/u
· Historie 5 t/u
· Kroppsøving 2t/u

2. Felles programfag 5 timer/uke
· Naturforvaltning 5t/u

3. Valgfrie programfag 5 timer/uke – valg mellom:
· Bruk og vern 5t/u
· Feltarbeid i naturbruk 5t/u
· Næringsdrift i naturbruk