Skolens tilbud / Naturbruk / VG1 Felles programfag

Kontaktpersoner

Anita Karina Sunde

Studieleder undervisning

Tlf: 62581200

Mob: 95831377

send e-post

 

VG1 Felles programfag

Publisert 06.01.2012 10:55,
Sist oppdatert 15.01.2016 14:24

Felles programfag VG1 Naturbruk:

Opplæringen i felles programfag for naturbruk skal legge til rette for at den enkelte skal få en første innføring i arbeid innen naturbruksyrker. I dette ligger mulighet til å utvikle praktiske ferdigheter og innsikt i prosesser som inngår i naturbaserte produksjoner og aktiviteter (udir).

...

Gjennom fagene naturbasert aktivitet og naturbasert produksjon, får elevene grunnleggende erfaringer, opplevelser, kunnskaper og ferdigheter innenfor både tradisjonelt landbruk og nye næringer som turisme, helse og omsorg, pedagogisk tilrettelegging og utvikling av nye produkter og tjenester.

...

Mye av undervisningen foregår i mindre grupper i skolens mange spennende ”klasserom” som åker og eng, skog og utmark, fjøs og stall, drivhus, snekkerverksted og maskinhaller for å nevne noe. Her vil du få en grunnleggende utdanning i husdyrbruk, planteproduksjon, skogbruk, teknikk, håndverk og friluftsliv. Mer info om fagene finner du her:

Naturbasert aktivitet 
Naturbasert produksjon

 

58625_UHMQgI5R8wY

     
Prosjekt til fordypning gir elevene muligheter til å kombinere fag og fordype seg i emner de er spesielt interessert i, både fra studiespesialiserende programfag og fra programfag naturbruk.
Vi har dette tilbudet i Prosjekt til fordypning (PTF):

  • Naturfag(kan velges i kombinasjon med emnene nedenfor)
  • Matematikk (sammen med naturfag)
  • Jordbruk
  • Husdyrbruk
  • Sports- og familiedyr
  • Friluftsliv
  • Hest i samarbeid med et ridesenter

Igangsetting de ulike fag er avhengig av stor nok elevinteresse.

image3