Skolens tilbud / Naturbruk / VG1 Felles programfag / Naturbasert aktivitet

Kontaktpersoner

Anita Karina Sunde

Studieleder undervisning

Tlf: 62581200

Mob: 95831377

send e-post

 

Naturbasert aktivitet

Publisert 22.12.2015 12:22,
Sist oppdatert 15.01.2016 12:34

I naturbasert aktivitet planlegger, gjennomfører og vurderer vi ulike naturbaserte aktiviteter knyttet til bruk av natur innen tradisjonelle og nye næringer som turisme, helse og omsorg, pedagogisk tilrettelegging og utvikling av nye produkter og tjenester som f. eks overnatting ute høst og vinter, jakt og fiske.

Undervisningen er lagt opp med vekt på praktiske øvelser og noe klasseromsundervisning. Noen av aktivitetene er knyttet opp til hund, hest eller tradisjonelt friluftsliv. Bærekraftig naturbruk står sentralt i faget.

...

P1010087

Foto: Tommy Høgberget

...

Eksempler på temaer og aktiviteter:

  • Overnatting ute - leirslaging, bålfyring, allemannsretten
  • Jakt og fiske
  • Kart, kompass og GPS
  • Kano og kajakk
  • Bedriftsbesøk f.eks «Inn på tunet», gårdsmat, gårdsbarnehage
  • Naturbruksyrker
  • Utforming av kulturlandskap
  • Kulturminner
  • Vedlikehold og bruk av utstyr knyttet til naturbaserte aktiviteter

...

P1010106

Foto: Tommy Høgberget

...

IMG_1052

Foto: Tommy Høgberget