Skolens tilbud / Naturbruk / VG2 Landbruk og gartnernæring / Produksjon og tjenesteyting

Kontaktpersoner

Anita Karina Sunde

Studieleder undervisning

Tlf: 62581200

Mob: 95831377

send e-post

 

Produksjon og tjenesteyting

Publisert 15.01.2016 13:48,
Sist oppdatert 19.01.2016 15:00

Produksjon og tjenesteyting omhandler grunnleggende arbeidsoppgaver i landbruk og gartnernæring knyttet til både konvensjonell og økologisk drift.

Programfaget dreier seg om yrkes- og næringsdrift i varierende naturtyper og under varierende forhold. Programfaget omfatter jord, planter, dyr og teknologi i tradisjonelle eller nye produksjoner og aktiviteter. I dette inngår livsprosesser hos dyr og planter og samspillet i naturen. Elevene lærer om sammenhenger mellom innsatsfaktorer, menneskelig aktivitet og produktkvalitet. Bruk og vedlikehold av bygninger og utstyr inngår også. Programfaget omfatter gjeldende regelverk for landbruks- og gartnernæringene, helse-, miljø- og sikkerhetstiltak og kvalitets- og sertifiseringssystemer.

...

20150224_114636

Temaer:

...

 

 

2

Foto: Arne Erik Våge