Skolens tilbud / Studieforberedende påbygg / Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Kontaktpersoner

Magnus Høye

Studieleder

Tlf: 99029976

Mob: 99029976

send e-post

 

Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Publisert 06.01.2012 13:40,
Sist oppdatert 20.12.2017 08:40

 

DSC09374

1. Fellesfag 25 timer/uke 

Norsk for påbygg 

Velkommen til et spennende og krevende skoleår. Norskfaget er det største faget, med 10 uketimer. I løpet året forbereder du deg til videre studier ved høgskole eller universitet. Gjennom forelesning og utflukter vil du oppleve et variert og interessant fag.

...

Matematikk 2PY

Dette er matematikken for de som går påbygging. Læreplanen er delt inn i fire hovedområder; tall og algebra, statistikk og sannsynlighet, funksjoner i praksis og modellering.

I tall og algebra så går vi igjennom potensregning, tall på standardform og prosentregning.

Statistikk og sannsynlighet handler om at eleven skal beregne sannsynligheten i enkle oppgaver, samt kunne lage ulike fremstillinger av utfallsrommet (krysstabell, valgtre, venndiagram). I tillegg skal de kunne planlegge, gjennomføre og vurdere statistiske undersøkelser. Da må vi kunne ulike sentralmål (gjennomsnitt, typetall og median) og spredningsmål (variasjonsbredde…)

Læreplanen finner du HER.

...

Historie påbygg VG3

Dette er et fag som er felles for alle påbyggsklasser ved alle videregående skoler og innebærer 5 uketimer med undervisning. Gjennom skoleåret vil du få en innføring i hva som har skjedd og hvorfor fra steinalder til nåtid. Samtidig vil du bli i stand til å forstå nåtiden gjennom kunnskap om fortiden. Gjennom pensumlitteratur, utflukter, eksterne forelesninger og filmer vil du få et variert og spennende fag.

Læreplanen finner du HER.

...

Naturfag påbygg 

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • skille mellom resultater og påstander og diskutere kvaliteten på metoder og framstilling av egne og andres data og tolkninger
 • drøfte dagsaktuelle naturfaglige problemstillinger basert på praktiske undersøkelser eller systematisert informasjon fra ulike kilder
 • bruke enkle datasimuleringer eller animasjoner for å illustrere og forklare naturfaglige fenomener og teste hypoteser

Læreplanen kan du finne HER.

...

2. Valgfrie programfag 5 timer/uke – valg mellom: 

Sosiologi og sosialantropologi vg3

Dette er et valgfritt programfag for de som har valgt å ta påbygning til studiekompetanse.

Læreplanen kan du finne HER.

...

Teknologi og forskningslære X 

Teknologi – den unge ingeniøren:

 • Utgjør ca 1/3 av undervisningen
 • Her skal vi planlegge, bygge og utprøve et teknologiske produkt.
 • Vi bruker sentrale ingeniørverktøy, materialer og byggemåter.
 • Bruker sensorer og styresystemer

Forskning – den unge forskeren:

 • Utgjør ca 2/3 av undervisningen
 • Hovedmålet er å lære om hvordan forskere jobber
 • Vi gjør systematiske målinger/undersøkelser på inneklima og vannkvalitet – og lærer om hvordan disse undersøkelsene planlegges, gjennomføres og presenteres.
 • Vi lærer om den historiske utviklingen av teknologiske produkter, og vurderer miljømessige, kulturelle og etiske utfordringer knyttet til denne teknologien, samt videre utviklingsmuligheter.

Læreplanen finner du HER

...

Matematikk fordypning (R1)

R1, som er et 5-timers fag, tilbys for vg2-elever + vg3 påbygging til generell studiekompetanse (pt. ikke et tilbud for vg4-elever). Faget baseres på 1T. 1T er ikke et absolutt krav, men anbefales sterkt som grunnlag for R1. Her blir det mer sannsynlighetsregning, drøfting av funksjoners vekst og fall pluss geometri. Kurset et arbeidskrevende, men et alternativt krav for flere utdanningsretninger (bla. Ingeniør, veterinær, økonomi).

Læreplanen finner du HER.

...

Kjemi 1

Kjemi 1 er et 5-timersfag som tilbys for vg2 og vg3. Opplæringen i kjemi skal knytte teori til praktisk laboratoriearbeid. Kunnskaper og kompetanse i kjemi er viktig i mange yrker og kan gi et godt grunnlag for videre studier. Faget inneholder språk og modeller i kjemi, metoder og forsøk, vannkjemi, syrer og baser og organisk kjemi. Det er en fordel å ha 5 timer naturfag fra før, men ingen betingelse. Påbyggelever uten dette grunnlaget greier fint å følge faget hvis de er motivert og innstilt på å jobbe. Velkommen til Kjemi 1!

Læreplanen finner du HER