Skolens tilbud / Teknikk og industriell produksjon / Fag og timefordeling

Kontaktpersoner

Magnus Høye

Studieleder

Tlf: 99029976

Mob: 99029976

send e-post

 

Fag og timefordeling

Publisert 22.12.2015 12:00,
Sist oppdatert 23.12.2015 09:53

VG1
Fellesfag:

84 timer engelsk
56 timer kroppsøving
56 timer norsk
84 timer matematikk
56 timer naturfag

Felles programfag:
197 timer produksjon
140 timer tekniske tjenester
140 timer dokumentasjon og kvalitet

...

VG2
Fellesfag:

 56 timer med engelsk
 56 timer med kroppsøving
 56 timer med norsk
 84 timer med samfunnsfag
Felles programfag:
140 timer med dokumentasjon og kvalitet
337 timer med feilsøking og reparasjon

Prosjekt til fordypning:
 253 timer med prosjekt til fordypning er
 fordelt på 2 måneder med utplassering fordelt
 på en måned i hvert semester. 
 

Alle timetall er oppgitt i 60 minutters enheter.