Skolens tilbud / Teknikk og industriell produksjon / VG1 - Teknikk og industriell produksjon

Kontaktpersoner

Magnus Høye

Studieleder

Tlf: 99029976

Mob: 99029976

send e-post

 

VG1 - Teknikk og industriell produksjon

Publisert 06.12.2012 09:48,
Sist oppdatert 27.06.2017 20:03

Ønsker du å arbeide med teknikk og mekanikk? Er du interessert i maskiner og kjøretøy. Da kan teknikk og industriell produksjon være noe for deg.  Utdanningsprogrammet som fører fram til yrker innen teknisk industri, skipsindustri, tekoindustri,bilindustri, kjemisk prosessindustri og i oljebransjen.

image2

Felles programfag og deres innhold: 

Produksjon:

Programfaget omfatter oppgaver og arbeidsmåter som er felles og grunnleggende for all type produksjon innenfor utdanningsprogrammet. Videre inneholder programfaget planlegging, produksjon og kvalitetssikring av en arbeidsoppgave og arbeid med maskiner, materialer og produksjonsutstyr. Tekniske ferdigheter, nøyaktighet, selvstendighet, samarbeidsevne og kommunikasjon inngår i produksjonsarbeid.

HER kan du lese kompetansemålene i faget.

Tekniske tjenester:

Programfaget omfatter metoder og teknikker for måling, regulering, montering, demontering og vedlikehold av maskiner og utstyr. Videre dreier det seg om forståelse av oppdrag, gjennomføring av dem og beskrivelse og dokumentasjon. Programfaget omfatter bruk av verktøy, utstyr og måleinstrumenter. Systemforståelse, tverrfaglighet, kommunikasjon og samarbeid inngår i faget.

HER kan du lese kompetansemålene i faget.

Dokumentasjon og kvalitet:

Programfaget omfatter bruk av tegninger, skjemaer, prosedyrer, standarder og digitale verktøy som grunnlag for produksjon og tekniske tjenester. Kvalitetssikring er sentralt i programfaget og inngår i alt fra planlegging, utføring og vurdering til dokumentasjon av en arbeidsoppgave. Arbeid med kvalitetssystemer innebærer også registrering og avviksrapportering.

HER kan du lese om kompetansemålene i faget.

...

Temaer:

 • Dreiing
 • Fresing
 • Saging
 • Montering og reparasjon
 • Platebearbeiding
 • Arbeidsmaskiner/landbruksmekaniker vg2
 • Vedlikehold og reparasjoner
 • Service
 • Reparer slitte deler med aktuelle sveisemetoder
 • Demontere montere motor komponenter
 • Oppbygning virkemåte av elektriske og elektroniske systemer
 • Planlegge prosesser ifølge hms
 • Følge skjemaer i hydraulikk og el anlegg
 • Risikovurdering i aktuelle arbeidsoperasjoner

...

image4