Skolens tilbud / Teknikk og industriell produksjon / VG2 Arbeidsmaskiner

Kontaktpersoner

Magnus Høye

Studieleder

Tlf: 99029976

Mob: 99029976

send e-post

 

VG2 Arbeidsmaskiner

Publisert 06.01.2012 13:34,
Sist oppdatert 23.12.2015 09:43

Dette kurset er rettet mot de som ønsker utdanning som landbruksmaskin-mekaniker eller anleggsmaskin-mekaniker. Høyt utviklet teknologi og en stadig utvikling av teknologien stiller store krav til dem som skal utføre reparasjoner på og vedlikeholde utstyr og maskiner.  

image1

Etter fullført og bestått kurs, kan du velge to års læretid i bedrift og gå opp til fagprøve som landbruksmaskin-mekaniker. Eller du kan ta VG3 og deretter 1 års læretid i bedrift og gå opp til fagprøve som anleggsmaskin-mekaniker .

 

Dokumentasjon og kvalitet:

Programfaget omfatter bruk av arbeidstegninger, skjemaer, prosedyrer, standarder og digitale verktøy som grunnlag for feilsøking, reparasjon og vedlikehold. HMS-vurderinger og kvalitetssikring, med tilhørende registrering og avviksbehandling, står sentralt i programfaget. Kundebehandling og kostnadsberegning er en del av faget. 

HER kan du lese mer om kompetansemålene i faget. 

 

DSC09395

Feilsøking og reparasjon:

Programfaget omfatter feilsøking, reparasjon og vedlikehold av komponenter, utstyr og maskiner. Faget omhandler også planlegging av arbeidsprosesser. Det omfatter også reparasjon ved hjelp av ulike sammenføyingsteknikker. Egenskaper ved ulike konstruksjonsmaterialer inngår i faget.

HER kan du lese mer om kompetansemålene i faget.