Ung@miljø på Jønsberg 07.11


Ung@miljø på Jønsberg 07.11

Jønsberg arrangerte klimakonferansen Ung@Miljø 07.11. Åpningsforedraget hadde en alltid like inspirert Thomas Cottis. Ellers var temaet gjennom dagen under både demonstrasjoner, foredrag, og workshops, hvordan en best kan drive klimasmart. Ca 250 elever deltok på konferansen hvorav omkring 70 fra Solør VGS, avd. Sønsterud og ca. 50 fra Lena-Valle VGS.

Ung@miljø på Jønsberg 07.11

Noen bilder fra dagen:

file

file1

file-1

file1-1

file2

file2-1

file3

file3-1

file4

file4-1

file5

file5-1